انجام و مشاوره پایان نامه، مقاله، تحقیق، ترجمه و پروژه های رشته جغرافیا و شهرسازی کلیه گرایش ها

انجام و مشاوره پایان نامه، مقاله، تحقیق، ترجمه و پروژه های رشته جغرافیا و شهرسازی کلیه ی گرایش ها

 
گروه گیتا دانش با در اختیار داشتن پژوهشگران و نخبگان دانشگاههای برتر کشور آمادگی خود را برای ارائه کلیه خدمات پژوهشی، مقاله، پایان نامه، تحقیق کلاسی، سمینار و پروژه به دانشجویان و پژوهشگران عزیز تمامی گرایش های طبیعی و انسانی رشته جغرافیا به صورت تضمینی و کاملا علمی در زمینه های زیر اعلام می دارد:
انجام پایان نامه های رشته جغرافیا به شکلی کاملا تخصصی توسط فارع التحصیلان و نخبگان دانشگاه های برتر کشور در رشته جغرافیا انجام می شود.
 
 
پایان نامه رشته جغرافیا کلیه گرایش ها

 
پایان نامه جغرافیای طبیعی
- پایان نامه ژئومورفولوژی
- پایان نامه ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
- پایان نامه ژئومورفولوژی و مدیریت محیط
- پایان نامه مخاطرات ژئومورفولوژیک
- پایان نامه هیدروژئومورفولوژی

- پایان نامه آب و هواشناسی
- پایان نامه اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي
- پایان نامه آب و هواشناسی کاربردی
- پایان نامه مخاطرات آب و هوایی
- پایان نامه آب و هواشناسی سینوپتیک
- پایان نامه تغییر آب و هوا

پایان نامه جغرافیای انسانی
- پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- پایان نامه جغرافیای شهری
- پایان نامه جغرافیای روستایی
- پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
- پایان نامه برنامه ریزی آمایش سرزمین
- پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

پایان نامه شهرسازی

- پایان نامه شهرسازی
- پایان نامه برنامه ریز شهری
- پایان نامه برنامه ریزی منطقه ای
- پایان نامه مدیریت شهری
- پایان نامه طراحی شهری
- پایان نامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مقاله رشته جغرافیای طبیعی

- مقاله ژئومورفولوژی
- مقاله ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
- مقاله ژئومورفولوژی و مدیریت محیط
- مقاله مخاطرات ژئومورفولوژیک
- مقاله هیدروژئومورفولوژی

- مقاله آب و هواشناسی
- مقاله اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي
- مقاله آب و هواشناسی کاربردی
- مقاله مخاطرات آب و هوایی
- مقاله آب و هواشناسی سینوپتیک
- مقاله تغییر آب و هوا

مقاله جغرافیای انسانی
- مقاله جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- مقاله جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- مقاله جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
- مقاله برنامه ریزی آمایش سرزمین
- مقاله جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

تحقیق و ترجمه جغرافیا
سمینار جغرافیا
پروژه جغرافیا
تحقیق کلاسی جغرافیا

 

• انجام و مشاوره پایان نامه رشته جغرافیا کلیه گرایش ها
 
• تحقیق و ترجمه رشته جغرافیا کلیه گرایش ها
 
• پایان نامه جغرافیا
 
• پایان نامه جغرافیای طبیعی
 
• پایان نامه جغرافیای انسانی
 
• پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
• پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 
• پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 
• پایان نامه اقلیم شناسی- آب و هواشناسی
 
• پایان نامه ژئومورفولوژی
 
• پایان نامه آب و هواشناسی کاربردی