آنالیز و آزمایشگاه

با روند توسعه علوم جغرافیایی و علوم محیطی و اهمیت شناخت دقیق و تجربی از مواد و فرآیندهای طبیعی، نیاز به آزمایش های دقیق مواد طبیعی از جمله: رسوبات، خاک، آب، گیاه و ... در آزمایشگاه های مجهز و با امکانات ویژه بیشتر شده است. با توجه به اینکه متاسفانه در داخل کشور تنها بخش کمی از این امکانات و آزمایشگاه ها موجود می باشد، بنابراین پژوهشگران و محققان عزیز نیاز به ارتباط و همکاری با آزمایشگاه ها و دانشگاه های معتبر و مجهز خارج از کشور که در زمینه آنالیزهای آزمایشگاهی پیشرو می باشند را دارند. اعضای گیتا دانش، پژوهشگران نخبه و علاقه مند به توسعه علوم جغرافیایی و محیطی هستند که توانایی بالایی در رابطه با آنالیز و آزمایش مواد در علوم طبیعی دارند. ما توانایی برقراری ارتباط با آزمایشگاه ها و دانشگاه های معتبر اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و سایر دانشگاه های معتبر خارج از کشور برای ارسال نمونه و آنالیز را داریم.
ما در انتخاب نمونه، انتخاب نوع آزمایش و ارسال نمونه به آزمایشگاهها و دانشگاه های معتبر و با قیمت مناسب خارج از کشور به پژوهشگران محترم مشاوره و ارائه خدمات می نماییم.

 
گیتا دانش در زمینه های زیر خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد: